+420 354 623 578

uniart@uniartml.cz
Drobečková navigace

úvod > Projektové a inženýrské služby

Nabídka služeb

Návrh stavby - studie

 1. Konzultace a zadání od investora

 2. Zpracování studie ve variantách, včetně vizualizace

 3. Odsouhlasení cílových představ se zákazníkem

 4. Zapojení potřebných profesí, objasnění souvislostí, předběžný odhad nákladů navržené stavby

 

Vypracování dokumentace k územnímu řízení

 1. Vypracování textové a výkresové části dokumentace stavby

 2. Obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územního rozhodnutí

 3. Zpracování a podání žádosti o územní rozhodnutí, zajištění vydání územního rozhodnutí

 

Vypracování dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby

 1. Vypracování dokumentace stavby, přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení na základě podkladů zpracovaných D

 2. Žádost o stavební povolení - Obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, kompletní podklady k podání žádosti a vlastní podání žádosti

 3. Vypracování dokumentace stavby pro provedení stavby

 

Autorský dozor

 1. autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací

 2. účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech)

 3. spolupráce při zajištění kolaudačního souhlasu a při závěrečném předání stavby, dohled nad odstraňováním kolaudačních závad

 4. vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení stavby dle předaných podkladů

 

Doplňkové služby

 1. Zaměření stávajícího stavu objektu

 2. Zajištění hydrogeologického průzkumu a hydrogeologického dozoru na stavbu

 3. Zajištění polohopisu a výškopisu v rozsahu řešené stavby

 4. Zpracování energetického štítku budovy na naše projekty

 5. Provedení stavebně historického průzkumu

 

Dokumentace samostatně zpracovávaná

 • architektonické řešení
 • stavební řešení
 • statické řešení
 • elektroinstalace
 • slaboproudy
 • voda a kanalizace
 • plyn
 • topení
 • vzduchotechnika, chlazení
 • regulace a měření
 • požární řešení

Dokumentace technických zařízení

 • přívodní vedení a rozvody - inženýrské sítě (elektrická energie, slaboproudy, vodovod, kanalizace, plyn, parovod)
 • přeložky vedení a rozvodů - inženýrských sítí (elektrická energie, slaboproudy, vodovod, kanalizace, plyn, parovod)
 • komunikace, chodníky, terénní úpravy 
Uniart s.r.o.