+420 354 623 578

uniart@uniartml.cz
Drobečková navigace

uniart projektová kancelář > Služby var.

Nabídka služeb

 1. Návrh stavby - studie

 2. Vypracování dokumentace k územnímu řízení

 3. Vypracování dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby

 4. Autorský dozor

 5. Doplňkové služby

 6. Dokumentace samostatně zpracovávaná

 

Návrh stavby - studie

 1. Konzultace a zadání od investora

 2. Zpracování studie ve variantách, včetně vizualizace

 3. Odsouhlasení cílových představ se zákazníkem

 4. Zapojení potřebných profesí, objasnění souvislostí, předběžný odhad nákladů navržené stavby

 zpět na nabídku služeb

Vypracování dokumentace k územnímu řízení

 1. Vypracování textové a výkresové části dokumentace stavby

 2. Obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územního rozhodnutí

 3. Zpracování a podání žádosti o územní rozhodnutí, zajištění vydání územního rozhodnutí

 zpět na nabídku služeb

Vypracování dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby

 1. Vypracování dokumentace stavby, přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení na základě podkladů zpracovaných D

 2. Žádost o stavební povolení - Obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, kompletní podklady k podání žádosti a vlastní podání žádosti

 3. Vypracování dokumentace stavby pro provedení stavby

 zpět na nabídku služeb

Autorský dozor

 1. autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací

 2. účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech)

 3. spolupráce při zajištění kolaudačního souhlasu a při závěrečném předání stavby, dohled nad odstraňováním kolaudačních závad

 4. vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení stavby dle předaných podkladů

 zpět na nabídku služeb

Doplňkové služby

 1. Zaměření stávajícího stavu objektu

 2. Zajištění hydrogeologického průzkumu a hydrogeologického dozoru na stavbu

 3. Zajištění polohopisu a výškopisu v rozsahu řešené stavby

 4. Zpracování energetického štítku budovy na naše projekty

 5. Provedení stavebně historického průzkumu

 zpět na nabídku služeb

Dokumentace samostatně zpracovávaná

Objekty

   Technická zařízení

 1. architektonické řešení

 2. stavební řešení

 3. statické řešení

 4. elektroinstalace

 5. slaboproudy

 6. voda a kanalizace

 7. plyn

 8. topení

 9. vzduchotechnika, chlazení

 10. regulace a měření

 11. požární řešení

  1. přívodní vedení a rozvody - inženýrské sítě (elektrická energie, slaboproudy, vodovod, kanalizace, plyn, parovod)

  2. přeložky vedení a rozvodů - inženýrských sítí

  3. komunikace, chodníky, terénní úpravy

 zpět na nabídku služeb

 

Uniart s.r.o.